Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King

Thần thoại
2016
Trung Quốc
90 phút
HD
90

Xem Phim Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King - 2016 - HD Vietsub. Bộ phim Tề Thiên Đại Thánh là phiên bản được tái hiện bởi Hollywood của bộ phim The Monkey King: Havoc in

Bộ phim Tề Thiên Đại Thánh là phiên bản được tái hiện bởi Hollywood của bộ phim The Monkey King: Havoc in Heavens Palace, nguồn gốc và nơi sinh của Câu chuyện Vua khỉ.   Xem Phim Tề Thiên Đại Thánh - The Monkey King - 2016 - HD Vietsub