Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều
Hành động
2019
Trung Quốc
113,904

Xem Phim Kiếm Vương Triều - Trọn Bộ - Tập Cuối - Sword Dynasty - 2019. Kiếm Vương Triều     Kiếm Vương Triều (Sword Dynasty) lấy bối cảnh cuối thời Chiến Quốc, một thời đại dùng kiếm để nói chuyện, những người tu hành vì tranh đoạt quyền lực mà chém giết lẫn nhau, bộ phim không chỉ kể về những ân oán giang hồ, mà còn bao hàm cả những tranh đấu giữa triều đình và dân chúng trong thời Chiến Quốc

Kiếm Vương Triều     Kiếm Vương Triều (Sword Dynasty) lấy bối cảnh cuối thời Chiến Quốc, một thời đại dùng kiếm để nói chuyện, những người tu hành vì tranh đoạt quyền lực mà chém giết lẫn nhau, bộ phim không chỉ kể về những ân oán giang hồ, mà còn bao hàm cả những tranh đấu giữa triều đình và dân chúng trong thời Chiến Quốc. Chúc các bạn xem bộ phim Kiếm Vương Triều vui vẻ! Xem Phim Kiếm Vương Triều - Trọn Bộ - Tập Cuối - Sword Dynasty - 2019