Tông Sư Công Phu Hoắc Nguyên Giáp - Fearless Kungfu King

2020
Trung Quốc
103 phút
HD
353

Xem Phim Tông Sư Công Phu Hoắc Nguyên Giáp - Fearless Kungfu King 2020 HD Vietsub. Phim Tông Sư Công Phu Hoắc Nguyên Giáp - Fearless Kungfu King Vietsub. Phim Trung Quốc hay chọn lọc.

Bộ phim Fearless Kungfu King kể về một thanh niên trẻ tuổi Hoắc Nguyên Giáp, không màng đến lời dạy "Nắm đấm dùng đức mà lập" của cha, một lòng chỉ muốn "Lấy võ phục người" bỏ nhà ra đi đến Tân Môn. Tại đây hắn tình cờ gặp được Nông Kình Tôn, người luôn âm thầm theo pháp Duy Tân, đang gặp nguy hiểm  phim tông sư công phu hoắc nguyên giáp